Articles

ATLE Thailand

The Association of Tribologists and Lubrication Engineers (ATLE) – สมาคมนักไทรโบโลยีและวิศวกรการหล่อลื่น เป็นที่หนึ่งในสมาคมทางวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการองค์กรและบริษัท อันประกอบด้วยภาคธุรกิจด้านไทรโบโลยี และวิศวะกรรมหล่อลื่น อีกทั้งสมาชิก ATLE นั้นล้วนมีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางงานวิจัย งานพัฒนา รวมทั้งงานทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มความสำเร็จ แก่อุตสหกรรม และส่งเสริมให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกของเรานั้นมีทั้งพนักงานจาก องค์กรชั้นนำ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทาง ATLE ให้การสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ ด้วยความหลากหลายในการจัดระบบการศึกษาอย่างมืออาชีพ และมอบเกียรติบัตรให้ไว้ตามความสามารถ

Lubrication Engineering – วิศวกรรมการหล่อลื่น มีความเกี่ยวข้องกับ การช่วยลดลงของแรงเสียดทาน และการสึกหรอระหว่างส่วนต่อกันของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ส่วนคำว่า Tribology – ไทรโบโลยี สามารถอธิบายถึงการศึกษาพื้นผิวที่มีการเคลื่อนไหว รวมถึงการศึกษาด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ประยุกต์ โลหะ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และกลศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาการประมาณการให้ได้ถึงหนึ่งในสามของความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อลดปัจจัยการเกิดปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาอีกมามาย ซึ่งทั้งทางอุตสาหกรรม และลูกค้าต่างเสียค่าใช้จ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานอย่าง สิ้นเปลืองสูญเสียไปกับแรงเสียดทานและการสึกหรอไปปีละกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจาก สิ้นเปลืองพลังงานแล้ว การเสียดทานและการสึกหรอยังส่งผลอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย รวมถึงชีวิตและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Volunteer
สมาชิกในกลุ่ม ATLE ได้เปิดให้คุณเป็นอาสาสมัครได้ในหลากหลายทาง ทั้งในแต่ละคณะการบริหารและกรรมการ ทางเทคนิค แต่ละส่วนพื้นที่และทีมงานแถวหน้าในสายอาชีพและสมาคม โดยปัจจุบันคุณต้องเป็นสมาชิก ATLE เพื่อที่จะสามารถเป็นกรรมการ หรือเป็นหนึ่งในทีมงานได้ ซึ่งผู้ที่จะได้รับตำแหน่งจะถูกเลือกพร้อมกันกับ ผู้เข้าร่วมสมัครท่านอื่นๆ ในเวลาที่เปิดรับ โดยผู้นำประจำพื้นที่ และ กรรมการสมาชิกจะมีการจัดตั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 มิถุนายน ของแต่ละปี

การ Volunteer ทำอาชีพของคุณให้แตกต่างจากเดิม:
• ช่วยพัฒนาอนาคตของสายชาชีพของคุณ
• เพิ่มอิทธิพลของสายอาชีพให้ทั้งทางเทคนิค และสังคมวิทยาศาสตร์
• ช่วยกระจายสิ่งที่ควรระวังให้สายงาน และกลุ่มผู้ผ่านการรับรอง ATLE

การ Volunteer จะช่วยพัฒนาอาชีพของคุณเอง:
• เพิ่มระดับความน่าสนใจของ resume ของคุณด้วยกิจกรรมอาศาสมัครกับทาง ATLE
• สร้างเครือข่ายของคุณอย่างมืออาชีพด้วยการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจเหมือนกัน
• ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำการสร้างทีมงานและทักษะการสื่อสารของคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ATLE!
ATLE เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ และจัดอบรมให้แก่สมาชิกด้านอุตสาหกรรม ในเรื่องการจัดการทรัพยากร ข้อมูลทางเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยสมาชิกของ ATLE นั้นล้วนได้รับอำนาจและการยอมรับจากองค์กร และบริษัทพันธมิตร ให้เป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญในด้านการหล่อลื่น (Lubrication) สามารถสมัครสมาชิกได้ทาง http://www.atle-thailand.org

ประเภทสมาชิก

 1. บุคคลทั่วไป: Individual Membership
  สามารถใช้ได้กับบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมด้าน Tribology และ lubrication
 2. องค์กร: Corporate Membership
  เพิ่มโอกาสให้องค์กรได้อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และให้สมาชิกในองค์กรได้รับส่วนลดพิเศษ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ ATLE ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ความรู้แก่พนักงาน และเพิ่มตลาดธุรกิจเครือข่ายของคุณกับกลุ่มสมาชิกจากหลากหลายประเทศ
 3. นักศึกษา: Student Membership
  เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือนักนักศึกษาที่กำลังศึกษางานวิจัยด้าน Tribology หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบทุกด้าน ทั้งด้านบริการ และส่วนลดพิเศษ รวมทั้งการลงทะเบียนเข้าร่วมสมนาด้านอุตสาหกรรม เช่นการประชุมประจำปีของ ATLE และ การประชุม Tribology

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ATLE Thailand

 • มีประชุมร่วมรับประทานอาหารเย็น ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชายทางด้าน Lubrication Specialist และ Tribologist มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เดือนละหนึ่งครั้ง (สมาชิก ATLE จะเสียค่าอาหารเพียงครึ่งราคา)
 • ทุกๆ 2 เดือน จะมีการอบรบสัมมนาเป็นเวลา 1-2 วัน โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Lubrication และ Tribology ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาในอุตสาหกรรม (สมาชิก ATLE จะเสียค่าอาหารเพียงครึ่งราคา)
 • สามารถเข้าร่วมรับข่าวสารและข้อมูลความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาในเรื่อง Lubrication และ Tribology ผ่านทางสื่อ On-Line เช่น LINE, Facebook, Twitter, E-mail และสามารถสอบถามเพื่อในปัญหาต่างๆ ทางด้าน Lubrication และ Tribology

ปรึกษาพูดคุยกับเรา!
สอบถามรายละเอียดข้อมูล และปรึกษาได้ทางคุณวิชัย ศรีมงคลกุล โทร 080-652-2553
หรือ e-mail: [email protected]